Webredactie

Webrichtlijnen

tn_groene-man-zonder-sterren

Het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidwebsites stelt dat alle digitale dienstverlening en informatieverstrekking van overheden moet voldoen aan de Europese norm voor toegankelijkheid. Hiervoor zijn in Nederland de webrichtlijnen opgesteld.

Handleiding

Op de website zijn veel redacteuren actief. Veel redacteuren beheren een groot dynamisch dossier op de website. Ook zijn er redacteuren die maar een klein onderdeel beheren. Dit heeft als gevolg dat bepaalde redacteuren goed thuis zijn op de website en andere redacteuren wat meer hulp nodig hebben.

Releases

Releases zijn belangrijk om de website te laten voldoen aan de constant ontwikkelende webbrowsers. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen op de website op deze manier worden doorgevoerd en fouten worden opgelost.

Statistiek

statistiek_afbeelding

Als webgebaseerde helpdesk is het van belang om te weten wat het gedrag is van de bezoekers op de website. Aan de hand van websitestatistieken valt bijvoorbeeld op te maken welke onderdelen op de website veel worden bekeken en welke documenten veel worden gedownload. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren.