4a - De Romeinse Limus

Dwars door het huidige Nederland, liep tweeduizend jaar geleden de noordelijke grens (limes) van het immense Romeinse Rijk. Om de limes te bewaken, bouwden Romeinen hier wachttorens en legerkampen. In deze oude grensstreek zijn veel overblijfselen in de grond te vinden.

Ten zuiden van de grens (zie onderstaande afbeelding) - dus op Romeins grondgebied - woonden onder meer de Bataven. Zij leefden in vrede met de Romeinen, en veel Bataven dienden in het Romeinse leger.