2a - Bataafse Revolutie

Voorgeschiedenis

In de 18de eeuw (1700-1799) kwamen mensen meer in opstand tegen de adel, ook in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

De inval

Steun aan de Franse troepen

Op 1 februari 1793 werd de oorlog verklaard aan het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Franse generaal Charles-François Dumouriez kreeg de opdracht Nederland binnen te vallen. Eerst kwamen Venlo en Stevensweert in Franse handen. De Franse troepen werden gesteund door Herman Willem Daendels.

De bezetting

De strijd bij Den Helder.

Uiteindelijk vond er een bezetting plaats door de Fransen. De Fransen werden bij de bezetting geleid door Jean-Charles Pichegru. Daarnaast was er nog een ander leger dat tegen de bezetting vocht.

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond niet meer, daar voor in de plaats kwam er een nieuwe republiek. Hier kon iedereen stemmen, de Bataafse Republiek.