Republiek der 7 verenigde Nederlanden

Het begon lang geleden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Toen streden de Nederlanders tegen de Spanjaarden. De Nederlanden hoorden toen bij Spanje. Willem van Oranje stond aan het hoofd van de Nederlanders en Filips II van Spanje voerde het Spaanse leger aan. Het Leidens Onzet en het Turfschip van Breda zijn bekende slagen tijdens de oorlog. Door de inname van Den Briel (1572) door de Watergeuzen werd de Spanjaarden een grote slag toegebracht. Nu was het nog lang niet zover, dat de Spanjaarden het land werden uitgejaagd, maar het begin was er. De mensen zeiden: "Op 1 april verloor Alva (de Spaanse bevelhebber) zijn bril!" Hij verloor niet zijn bril, maar Den Briel en daarom maken wij grapjes op 1 april. Uiteindelijk sloten de Noordelijke Nederlanden de Unie van Utrecht. Het Plakkaat van Verlatinghe zorgde ervoor dat de Spanjaarden Nederland verlieten. Uiteindelijk sloot Nederland vrede met Spanje tijdens de Vrede van Münster. Willem van Oranje heeft het einde van de oorlog nooit meegemaakt. In opdracht van Filips II werd hij vermoord. Ondertussen was het in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden allerminst koek en ei. Zo waren daar twee mensen die erg belangrijk waren. De raadspensionaris en de stadhouder. Prins Maurits van Oranje was stadhouder en Johan van Oldenbarnevelt was raadspensionaris. De onderlinge strijd om de macht die ontstond werd beslist toen Maurits na een enorme ruzie Oldenbarnevelt liet onthoofden. Ook was Hugo de Groot tegen Maurits. De Groot werd opgesloten in Slot Loevestein. Hij wist via een boekenkist te vluchtten naar Frankrijk. De Gouden Eeuw was afgelopen en het ging slechter met de economie en de handel. Er kwam zelfs een crisis. Terwijl het crisis was, leefde de stadhouder als een koning. Er kwamen op een geef moment twee partijen, de patriotten en de orangisten. De patriotten waren voor een "echt" republiek en de orangisten waren voor de stadhouder. De patriotten hadden ideeën die gebaseerd waren op de Amerikaanse Revolutie en de verlichting in Frankrijk. Na de Franse Revolutie was het zover. De Bataafse Revolutie begon. Uiteindelijk wilden de Fransen de patriotten helpen. Zij vielen Nederland aan. Het begon met een aanval, maar eindigde met een bezetting. Voor veel mensen was dit geen bezetting, maar eerder een bevrijding. De stadhouder vluchtte met zijn gezin naar Engeland. Door het Verdrag van Den Haag werd gesloten dat de Fransen en de Nederlanders elkaar zouden steunen. Er zouden wel gebieden naar Frankrijk gaan, onder meer Venlo en Maastricht. Er kwam een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het nieuwe Bataafse Republiek werd geboren.