Opleidingsprogramma voor vergunningverleners waterkwaliteit

De vergunningverlener beschermt de waterkwaliteit en daarmee de kwaliteit van onze leefomgeving. Hij of zij heeft de juridische en technische kennis en vaardigheden om steeds complexer wordende vergunningen te kunnen afhandelen. Om de vakinhoudelijke kennisniveau op peil te houden biedt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuw opleidingsprogramma aan.

Opbouw

Niet iedereen heeft hetzelfde kennisniveau, daarom wordt de opleiding op 4 niveaus aangeboden. Het programma is verder modulair opgebouwd. In totaal zijn er 16 modules.

De 4 niveaus zijn gebaseerd op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om steeds complexere vergunningen af te handelen. Zo valt het afhandelen van meldingen in niveau 1. Het beoordelen van zeer complexe aanvragen van grote industrieën valt in niveau 4. De keuze voor de modules baseren de deelnemers op basis van hun takenpakket, doorgroeiwensen en de resultaten van de instaptoets.

Niveaus van het opleidingsprogramma

Niveaus van het opleidingsprogramma

niveau 1

Voor vergunningverleners die zich voornamelijk bezighouden met het beoordelen en afhandelen van meldingen op basis van algemene regels.

Of voor vergunningverleners die net beginnen in het werkveld en later willen doorgroeien.

niveau 2

Voor vergunningverleners die zich bezighouden met het correct afhandelen van eenvoudige vergunningen. Dit zijn vooral aanvragen van kleinere bedrijven voor kleinere lozingen van niet-ingewikkelde / schadelijke afvalstoffen op groter oppervlaktewater en indirecte lozingen met voorgeschreven / gangbare zuiveringstechnieken.

niveau 3

Voor vergunningverleners die zich bezighouden met het verlenen van complexere vergunningen. Dit betreft aanvragen van grotere bedrijven voor grotere afvalstromen met een complexere samenstelling van het afvalwater.

niveau 4

Voor vergunningverleners die zich bezighouden met het verlenen van zeer complexe vergunningen bij zowel directe als indirecte lozingen van grote industrieën. Bij deze bedrijven is meestal ook het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) van toepassing en is er sprake van zeer veel vergunningen.

Het opleidingsprogramma kent verschillende werkvormen. Zo is er toegang tot een online leeromgeving en zijn er fysieke bijeenkomsten. De werkvormen zorgen voor afwisseling, mogelijkheid tot zelfstudie en het leren van elkaar. Elke module wordt afgesloten met een toets. Voor de modules op niveau 1 en 2 gaat het om een online toets met meerkeuzevragen. In module 3 en 4 gaat het om een praktijktoets.

De vergunningverleners van de bevoegde gezagen (Rijkswaterstaat, Waterschappen en Omgevingsdiensten) volgen de modules gezamenlijk. Zo kunnen deelnemers ook hun netwerk uitbreiden. Eventueel kunnen handhavers die nauw betrokken zijn bij watervergunningen de opleiding ook volgen.

Inschrijfproces