Programmateam Water

Programmateam Water (PT Water)
Het Programmateam Water (PT Water) is het overleg dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert ter voorbereiding van de Stuurgroep Water (SG Water). Onderwerpen waarbij bestuurlijke afstemming gewenst is worden door PT Water doorgeleid naar de SG Water. Indien mogelijk worden onderwerpen met een licht bestuurlijk karakter in het PT Water afgedaan.

Deelnemers
Deelnemers aan dit overleg zijn de Waterschappen, Provincies, Gemeenten, de Drinkwaterbedrijven en DG Rijkswaterstaat. Diverse departementen (AZ, ELI, Fin, BZK) zijn agendalid.

Agenda en stukken
Het opvragen van de agenda en vergaderstukken door provincies, waterschappen en gemeente en drinkwaterbedrijven verloopt via de koepelorganisaties.

Procedure agenderen in PT Water
Voorafgaand aan het PT Water doet het voorbereidingsoverleg PT een procedurevoorstel over de behandeling van het betreffende onderwerp.

Secretariaat
Het secretariaat van PT Water en SG Water wordt gevoerd door Elise de Zwart.