Kennisplatform Water

In het Kennisplatform Water werken kennisvragers en kennisaanbieders samen aan de articulatie van kennisbehoeften en de afstemming van onderzoeksprogrammering ten behoeve de ontwikkeling en uitvoering van het waterbeleid. Het Kennisplatform signaleert kennisleemten, en communiceert deze met partijen die zich bezig houden met kennisprogrammering, om zo tot een passende invulling van deze kennisbehoeften te komen. Het kennisplatform heeft de totstandkoming van de Nationale Kennis-Innovatieagenda Water gefaciliteerd, houdt deze up-to-date en monitoort de uitwerking van kennis- en innovatiebehoeften.

Het kennisplatform Water bestaat uit de meest bepalende kennisvragende en -aanbiedende organisaties binnen het waterbeheer (I&M, EL&I, Staf Deltacommissaris, IPO, UvW, VNG, RIVM, PBL, STOWA, Stichting RIONED, WUR/Alterra, KWR en Deltares). Het werkveld is afgebakend tot waterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en bestuurlijke organisatie en instrumentatie.

Een speciale activiteit van het Kennisplatform Water is de kennisarena 'Leven met water'. Met de jaarlijkse kennisarena probeert het Kennisplatform de Nationale Kennis- en Innovatieagenda Water up-to-date te houden samen met kennisaanbieders en kennisvragers op het gebied van waterbeheer. Op de kennisarena worden ook de processen rondom vraagarticulatie en programmering van nieuwe kennis tegen het licht gehouden.

In de uitwerking van de Nationale Kennis- en Innovatieagenda Water heeft ook de Raad voor Deltaonderzoek een bepalende rol. De Raad brengt jaarlijks advies uit over het onderzoeksprogramma van Deltares en werkt aan een versterkte positionering van het domein Deltaonderzoek.