Directeurenoverleg Water & Programmateam Water

Het Directeurenoverleg (DO Water) en Programmateam Water (PT Water) zijn de voorbereidende overleggen van het Bestuurlijk Overleg Water (BO Water). Het DO Water heeft als opdracht om het strategisch en bestuurlijk gesprek in het BO Water te bevorderen.

Onderwerpen waarbij bestuurlijke afstemming gewenst is, worden door DO Water doorgeleid naar het BO Water. Het PT Water bereidt het DO Water voor.

Deelnemers

Deelnemers aan het DO Water en het PT Water  zijn de koepelorganisaties van de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, en daarnaast de Regionale Bestuurlijke Overleggen,    Rijkswaterstaat, de Deltacommissaris en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (vertegenwoordigt ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Infrastructuur en Waterstaat . De ministeries van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn agendaleden.

Agenda en stukken

Het opvragen van de agenda en vergaderstukken door provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven verloopt via de koepelorganisaties.

Procedure agenderen in DO Water en PT Water

Voorafgaand aan het DO Water doet het voorbereidingsoverleg PT Water een procedurevoorstel over de behandeling van het betreffende onderwerp.

Secretariaat

Het secretariaat van PT Water, DO Water en BO Water wordt gevoerd door Elise de Zwart en Susanne Reitsma.