Landbouwprojecten

Vanaf het begin hebben agrariërs, hun organisatie en collectieven, waterschappen, provincies en andere organisaties projecten gestart gericht op duurzaam gebruik van water en bodem. Door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft dit een impuls gekregen. Inmiddels zijn er ruim 180 projecten in Rijn-West. Op deze pagina een serie korte artikelen over succesvolle projecten.

Inmiddels is ook een PDF-brochure verschenen met alle interviews: download "Lessen voor successen" (pdf, 1.9 MB).

Levendige boerensloot

“Je moet beginnen met een club die het leuk vindt, dan wordt het een succes, anderen zien dat succes en dan rolt het verder uit.” Harold Vlooswijk was trekker van het project Levendige boerensloot in Oudewater. Met resultaat: “Je ziet dat als je als pionier iets doet, daar achter staat en het het waterschap erin meekrijgt, dat je dan echt iets kan veranderen in de maatschappij”.

Lees het interview

Samen werken aan bodem en Water Noord-Holland

“De kracht van het portaal is dat alles op één plek te vinden is en alles direct in gang gezet wordt. Dat maakt het laagdrempelig en overzichtelijk en brengt beweging op gang."  Siem Jan Schenk over het landbouwportaal Noord-Holland

Lees het interview

Klimaatbestendige polder

Veehouder Martin van den Hoeven: “Ik vind het heel mooi dat boeren het met elkaar eens zijn en samen ervoor gaan. Om samen succes te bereiken hebben we ook het waterschap en de ANV hard nodig!” Doel is met onderwaterdrainage om 50% minder bodemdaling te bereiken. Daarnaast zal onderwaterdrainage ook zorgen voor verbetering van de waterkwaliteit, vermindering van de CO2 uitstoot en vergroting van de biodiversiteit. 

Lees het interview

Financiering Water en Bodem Utrecht

"De regeling is makkelijk te overzien, met een korte doorlooptijd en een duidelijk beginmoment. Binnen een paar weken heeft de aanvrager de uitslag. Minder laagdrempelige maatregelen zoals precisiebemesting of spuitvoorzieningen zijn ook mogelijk.”  Lessen over een subsidieregeing en watermakelaars.

Lees het interview

Schoon erf, schone sloot

"Tijdens je werkzaamheden merk je niet hoeveel gewasbeschermingsmiddel van je erf naar het oppervlaktewater afspoelt. Dat was een eyeopener. Door dit project groeide de bewustwording. Dat is belangrijk en volgens mij de eerste stap richting een schoner erf!” Project erfafspoeling in de fruitteelt.

Lees het interview

Zelf meten erfafspoeling

“Ik wilde zelf meten of er vanaf mijn erf vervuild water de sloot in loopt.” Melkveehouder Henk Dekker leerde dat je continu alert moet zijn op vuil op je erf en is hij zich nog meer gaan realiseren hóe belangrijk een schoon erf is voor de waterkwaliteit van de sloot.

Lees het interview