Gebied en plannen

Het deelstroomgebied Rijn-West omvat de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. Het eiland Texel hoort ook bij Rijn-West, de omringende Waddenzee is echter onderdeel van het deelstroomgebied Rijn-Noord. Ook het gebied Alm en Biesbosch in de provincie Noord-Brabant hoort bij Rijn-West.

In Rijn-West liggen onder meer het Noordzeekanaal, de Hollandse kustzone, de Nieuwe Waterweg, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Nederrijn-Lek en de Waal.

Hieronder vindt u een overzicht van de waterbeheerders in Rijn-West en verwijzingen naar de water- en KRW-plannen voor de periode 2016-2021:
Waterschappen
Rijkswaterstaat
Provincies

Onder de kaart met de waterschapsgebieden vindt u de lijst met links naar waterbeheerders en plannen. Ga hier naar een Kaart met de waterlichamen in Rijn-West.

Het complete Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta kunt u vinden op de pagina Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.

rw deelgebieden

Waterschappen:

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

KRW-plan 2016-2021, vastgesteld op 30 september 2015:
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/hoe-kunnen-we-optimaal-van-water-genieten/schoon-water-in-uitvoering-1/schoon-water-in-uitvoering
Waterbeheerplan wordt in 1e helft 2016 vastgesteld.
Factsheets: verwijst naar www.waterkwaliteitsportaal.nl
KRW pagina
Contactpersoon: Jack Hemelraad
Telefoon: (010) 4537379

Waterschap Hollandse Delta

Waterbeheerprogramma 2016-2021, vastgesteld op 26 november 2015: http://www.wshd.nl/common/organisatie-en-bestuur/waterbeheerprogramma.html
Factsheets: verwijst naar provincie
KRW pagina
Contactpersoon: Cees Jongejan
Telefoon (088) 9743000

Hoogheemraadschap van Delfland

Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021: vastgesteld 19 november 2015, KRW-programma al vastgesteld op 25 september, is integrale bijlage van WBP:
http://www.hhdelflandbekendmakingen.nl/publish/vergaderagenda/382/D1221524V2691278.pdf
KRW programma: http://www.hhdelflandbekendmakingen.nl/publish/vergaderagenda/382/D1220464V2688975.pdf (inclusief factsheets, in de vorm van informatiebladen)
Contactpersoon: Helen Hangelbroek
Telefoon (015) 2608069

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Besluit Vaststelling en beschikbaarstellen krediet KRW -maatregelen 2016-2021: 30 september 2015. Vastgesteld conform voorstel: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=HDSR&id=000014070
Achtergronddocumenten op: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/waterbeleid-0/europese/inspraak-ontwerp-0/
Waterbeheerplan Waterkoers wordt vastgesteld 2e kwartaal 2016, hierin zijn de hoofdlijnen van de krw-plannen opgenomen, niet de maatregelen in detail: http://www.waterschaponline.nl/hdsr/
Factsheets: www.waterkwaliteitsportal.nl
KRW-pagina
Contactpersoon:Yolanda Wessels
Telefoon 06 15068453

Waterschap Rivierenland

Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten', vastgesteld op 27 november 2015 http://www.wsrl.nl/common/beleid/waterbeheerprogramma-2016-2021/waterbeheerprogramma-2016-2021.html
Factsheets: verwijst naar www.waterkwaliteitsportaal.nl
KRW pagina
Kaart waterkwaliteit
Kaart KRW-beoordeling (ook per krw-element)
Contactpersoon: Ton van der Putten
Telefoon (0344) 649 287

Hoogheemraadschap van Rijnland

Waterbeheerplan 5, in ontwerp vastgesteld 5 november 2015, vaststelling definitief plan maart 2016. Status KRW-maatregelen vastgelegd 12-03-2014 in Nota Schoon Water 2:
http://www.rijnland.net/plannen/waterbeheerplan/waterbeheerplan-5
Nota Schoon Water: https://www.rijnland.net/plannen/downloads-plannen/nota-schoon-water-2.pdf/view
Factsheets: www.waterkwaliteitsportal.nl
Wateratlas met informatie over gebieden en maatregelen: Wateratlas
Contactpersoon:Harm Gerrits
Telefoon (071) 3063063

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterprogramma 2016-2021, vastgesteld 3 november 2015:
https://www.hhnk.nl/document.php?m=1&fileid=11252&f=5d20dd3ee044492991ace1a5f93ea54b&attachment=0&a=40

KRW maatregelen in bijlage 2: http://www.hhnk-waterprogramma.nl/data/images/uploads/bijlagen/Waterprogramma_2016-2021_14_v3.4_bijlage2.pdf
Factsheets: https://www.hhnk.nl/portaal/water_3556/item/schoon-water_1124.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=schoonwater
KRW-pagina
Contactpersoon: Jan Willem Huizinga
Telefoon (0299) 663 000

Hoogheemraadschap Amstel-, Gooi- en Vecht

Waterbeheerplan 2016-2021, vastgesteld 8 oktober 2015:
http://www.agv.nl/plannen/waterbeheerplan-2016-2021/
Factsheets: verwijzing naar provincies en www.waterkwaliteitsportaal.nl
Contactpersoon: Jolanda van Dijk
Telefoon (020) 608 33 54

Rijkswaterstaat:

De KRW-maatregelen voor de Rijkswateren, inclusief die in Rijn-West zijn opgenomen in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren, geldig vanaf 17 december 2015
Download plan en factsheets: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/beheer-en-ontwikkeling-rijkswateren/beheer-ontwikkelplan-rijkswateren.aspx
Pagina KRW: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/kaderrichtlijn-water/index.aspx
Meer informatie:
Marco Tijnagel - Rijkswaterstaat Oost Nederland - 06 23931265
Marcel Bommelé - Rijkswaterstaat Zee en Delta - (070) 3366883

Waterplannen Provincies:

Provincie Zuid-Holland:
Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water en factsheets, vastgesteld op 14 oktober 2015: http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/water/schoon-zoetwater/europese

Provincie Noord-Holland:
Watervisie 2021, Uitvoeringsprogramma 2016-2021 en factsheets, vastgesteld 16 november 2015: http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Water/Wetgeving-en-beleid.htm

Provincie Gelderland:
Actualisatieplan Omgevingsvisie, vastgesteld op 11 november 2015:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.9925.SVOVa2Divers-vst2/pt_NL.IMRO.9925.SVOVa2Divers-vst2.xml#NL.IMRO.PT.s0
Factsheets oppervlakte en grondwater zijn bijlage 1 resp. 2 bij de plantekst.
Kortere link: http://www.gelderland.nl/actualisatieOmgevingsvisie_december2014?highlight=kaderrichtlijn

Provincie Utrecht:
Bodem-, Water- en Milieuplan, vastgesteld op 7 december 2015, inclusief Uitvoeringsagenda Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021:
http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/ (kies bij “Plannen selecteren” voor “Bodem, water en milieuplan”)
Voor de factsheets verwijst Utrecht naar www.waterkwaliteitsportaal.nl

Ministerie van I&M:

Nationaal Waterplan en Stroomgebiedbeheerplannen, geldig vanaf 22 december 2015