Toestand

Hoe staan we er voor?

  • Het goede nieuws is dat de waterkwaliteit van onze meren, sloten, rivieren en kanalen veel beter is dan in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Dood, zuurstofloos en zwart water komt eigenlijk nergens meer voor.
  • Het minder goede, of zelfs slechte nieuws is dat er nog een aantal flinke problemen is dat aangepakt moet worden. Er is nog veel te weinig sprake van een rijk, divers en veerkrachtig planten- en dierenleven in het water.
  • Anders gezegd: de ecologie is nog niet in orde. Ook de chemie voldoet nog niet: er zitten nog veel stoffen in het water die er niet thuis horen, zoals PFAS, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten.
  • Niet voor niets vereist de KRW dat zowel de ecologische als de chemische kwaliteit goed moet zijn. Daarom beoordeelt de KRW wateren op een groot aantal (sub)doelen. Meer uitleg.
  • Er zijn in Rijn-West 252 KRW-oppervlaktewaterlichamen en 4 grondwaterlichamen. Van de oppervlaktewaterlichamen voldeed er in 2018 niet één aan alle KRW-doelen. Meer dan de helft voldoet wel aan een of meer subdoelen voor biologie. Voor chemische stoffen voldoet minder dan 1 op de 10 wateren aan alle normen. De chemische toestand van de grondwaterlichamen in Rijn-West is in het algemeen goed. Er zijn plaatselijk uitzonderingen, met name bij enkele natuurgebieden en drinkwaterwinningen.

De afgelopen jaren is er een flink aantal analyses en onderzoeken naar de waterkwaliteit uitgevoerd. Op deze pagina’s vindt u een overzicht van de belangrijkste analyses met de hoofdpunten daaruit en doorverwijzingen naar diepgaander informatie. Zie het overzicht hieronder.

Links naar waterkwaliteitsrapportages van de waterbeheerders.

Terug naar beginpagina Rijn-West

Feitenrapport Rijn-West

Boezems 380

In juni 2019 heeft Rijn-West een feitenrapport uitgebracht, dat de ontwikkeling van de waterkwaliteit en de toestand eind 2018 in beeld brengt. Het feitenrapport is gebaseerd op de analyses die de waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) hebben uitgevoerd. De toestand in 2018 is vergeleken met die van 2009 en 2015.

Pagina over het Feitenrapport

Download het Feitenrapport

Nationale Analyse

Kanalen 380

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een Nationale analyse uitgevoerd, die de toestand van de KRW-waterlichamen in Nederland in beeld brengt en een schatting van het effect van concept-maatregelpakketten.

Hoofdpunten Nationale Analyse voor Rijn-West (volgt binnenkort)

Naar site PBL over Nationale Analyse

Themakaarten Rijn-West

Overzicht van kaarten

Er zijn verschillende kaarten beschikbaar over de toestand van oppervlakte- en grondwater, over routes voor vismigratie, natuurgebieden en andere thema's binnen Rijn-West. Op deze pagina komt binnenkort een overzicht.

Voortgang KRW

Lysimeteropstelling 380

Rijn-West brengt ieder jaar de voortgang van de uitvoering van de KRW-maatregelen in beeld in "Schoon Water in Beeld". Deze publicatie geeft een overzicht van de uitvoering, van opvallende ontwikkelingen in het afgelopen jaar en belicht enkele projecten die in dat jaar een mijlpaal hebben bereikt.

Overzicht van Schoon Water in Beeld van de afgelopen jaren

De rapportage over de voortgang in 2019 zal in juni op deze site verschijnen.