RBO: Regionaal Bestuurlijk Overleg

Samenstelling Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West

(juni 2019)


Voorzitter: vacature

dhr. P. van 't Hoog - Gedeputeerde Provincie Gelderland
mw. M. van Giezen - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
dhr. C. Loggen - Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland
mw. H. Bruins Slot, Gedeputeerde, Provincie Utrecht
mw. J. Baljeu - Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
dhr. S.J. Schenk - Hoogheemraad , Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
dhr. S. Mager - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
dhr. B. de Groot - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
dhr. W. von Faber - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Rijnland
mevr. A. van Zoelen - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
dhr. M. Belt - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Delfland
dhr. J. van Driel - Heemraad, Waterschap Hollandse Delta
dhr. M. Gremmen - Heemraad, Waterschap Rivierenland
dhr. N. Knaape - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
dhr. J. van Hees - Rijkswaterstaat Oost Nederland
dhr. R. Goos - Ministerie EZK, ook namens min. LNV
mw. A. Valent - Wethouder gemeente Heerhugowaard
dhr. P. Schop - Wethouder gemeente Hellevoetsluis
dhr. L. Snijders - Wethouder gemeente Westland
mw. W. Alink-Scheltema - Wethouder Gemeente Aalsmeer
dhr. A.C. Bragt- Wethouder gemeente Zaltbommel
dhr. L. Vente - Wethouder Gemeente Krimpenerwaard
dhr. H. Geerdes - Wethouder gemeente Houten
mw. J.J. Couperus - drinkwaterbedrijf PWN
dhr. W.J.G. van der Meer - drinkwaterbedrijf Oasen
dhr. G.J. Zweegman - Procesmanager, (ambtelijk secretaris)
dhr. J.P.R.M. Steegh - voorzitter Klankbordgroep

Meest recente vergadering RBO:

10 oktober 2019

Komende vergaderingen RBO:

12 december 2019