RAO: Regionaal Ambtelijk Overleg Rijn-West

Het RAO Rijn-West (RAO-RW) bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die zitting hebben in het RBO. Het RAO adviseert het RBO en is het platform waar overleg en afstemming kan plaatsvinden tussen alle betrokken partijen. Het vormt de schakel tussen kernteam en de afzonderlijke waterpartners. Daarnaast is het RAO een ontmoetingsplaats voor:

  • het uitwisselen van informatie
  • inzicht geven in elkaars problemen en werkprocessen
  • wederzijds begrip krijgen en tonen
  • nuttige contacten op de werkvloer leggen

Samenstelling RAO Rijn-West:

Geert Jan Zweegman, voorzitter, projectleider Rijn-West
Roy Smits, Coördinatie Stroomgebieden Nederland
Jack Hemelraad, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Linda Frinking, Hoogheemraadschap van Rijnland
Sandra van Reepe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Jan Willem Huizinga, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Mieke van der Laan, Waterschap Hollansde Delta
Ton Ruijgrok, Waterschap Rivierenland
Manfred Wienhoven, Hoogheemraadschap van Delfland
Jolanda van Dijk, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek/Waternet
Harm Gerrits, KRW-coördinator waterschappen, lid kernteam
Joseé Huesmann, Provincie Utrecht, lid kernteam
Lucas van Eijsden, Provincie Gelderland
Ad Stavenuiter, Provincie Noord-Holland
Jan Willem Rijke, Provincie Noord-Holland
Michel Lucas, werkgroep Monitoring, Waterschap Rivierenland
Tom Meijerink, werkgroep Grondwater
Rien Maaskant, coördinator gemeenten
Zoran Jovic, gemeente Heerhugowaard
Wim Rook, gemeente Krimpenerwaard
Richard Zwartekot, gemeente Houten
Alex Renes, gemeente Westland
Marcel Clewits, gemeente Aalsmeer
Martine Kriesch, gemeente Zaltbommel
Marcel Bommelé, Rijkswaterstaat Zee en Delta
Joris van den Broecke, Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
Marco Tijnagel, Rijkswaterstaat Oost Nederland
Siep Groen, Ministerie EZ
Gert Jan Zwolsman, Dunea
Peter Philipsen, projectleider Vismigratie Rijn-West, lid kernteam
Otto Cox, lid kernteam, communicatieadviseur

Meest recente vergadering:

18 juni 2020

Volgende vergaderingen:

3 september 2020