RAO: Regionaal Ambtelijk Overleg Rijn-West

Het RAO Rijn-West (RAO-RW) bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die zitting hebben in het RBO. Het RAO adviseert het RBO en is het platform waar overleg en afstemming kan plaatsvinden tussen alle betrokken partijen. Het vormt de schakel tussen kernteam en de afzonderlijke waterpartners. Daarnaast is het RAO een ontmoetingsplaats voor:

  • het uitwisselen van informatie
  • inzicht geven in elkaars problemen en werkprocessen
  • wederzijds begrip krijgen en tonen
  • nuttige contacten op de werkvloer leggen

Samenstelling RAO Rijn-West:

Geert Jan Zweegman, voorzitter, projectleider Rijn-West
Roy Smits, Coördinatie Stroomgebieden Nederland
Jack Hemelraad, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Bart Schaub, Hoogheemraadschap van Rijnland
Niels Lenting, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Jan Willem Huizinga, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Cees Jongejan, Waterschap Hollansde Delta
Rienk Schaafsma, Waterschap Rivierenland
Bert Hidding, Hoogheemraadschap van Delfland
Jolanda van Dijk, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek/Waternet
Harm Gerrits, KRW-coördinator waterschappen, lid kernteam
Joseé Huesmann, Provincie Utrecht
Lucas van Eijsden, Provincie Gelderland
Ad Stavenuiter, Provincie Noord-Holland
Jan Willem Rijke, Provincie Noord-Holland
Martijn ten Horkel, Provincie Noord-Brabant (agendalid)
Michel Lucas, werkgroep Monitoring, Waterschap Rivierenland
Tom Meijerink, werkgroep Grondwater
Rien Maaskant, coördinator gemeenten
Mark Ruisch, gemeente Dordrecht
Zoran Jovic, gemeente Heerhugowaard
Wim Rook, gemeente Krimpenerwaard
Erik Groenland, gemeente Houten
Alex Renes, gemeente Westland
Renée Pak, gemeente Stichtse Vecht
Marcel Clewits, gemeente Aalsmeer
Martine Kriesch, gemeente Zaltbommel
Marcel Bommelé, Rijkswaterstaat Zee en Delta
Hans Overbeek, Rijkswaterstaat West Nederland Noord
Joris van den Broecke, Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
Paul Kok, Rijkswaterstaat Midden Nederland
Marco Tijnagel, Rijkswaterstaat Oost Nederland
S. Groen, Ministerie EZ
Harrie Timmer, Oasen
Bram Delfos, PWN
Peter Philipsen, projectleider Vismigratie Rijn-West, lid kernteam
Otto Cox, lid kernteam, communicatieadviseur

Meest recente vergadering:

18 april 2019

Volgende vergaderingen:

6 juni 2019 (atelier)
19 september 2019
21 november 2019