Klankbordgroep Rijn-West

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De klankbordgroep signaleert en adviseert naar de bestuurders, en komt voorafgaand aan de RBO vergaderingen bij elkaar.

Samenstelling Klankbordgroep Rijn-West

(mei 2020)

Voorzitter: dhr. G.J. Weierink
Particuliere landgoedeigenaren: jhr. ir. A.J.H. de Beaufort
Milieufederatie Zuid-Holland: Nico de Rooij
Milieufederatie Noord-Holland: Erna Krommendijk
WNF: Bas Roels / J. de Bijl
VEWIN (drinkwaterbedrijven): Harrie Timmer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.: Robbert Wolf
IVN Consulentschap Noord-Holland: Ruud Maarschall
Heineken Nederland Supply (VNO-NCW): Ingrid Sentse
Shell Nederland Raffinaderij: A. Meijer
LTO Noord, Zuid-Holland: Arie Verhorst
LTO Noord: Dorine Kea
LTO Glaskracht: Jacco Vooijs
KAVB (bollenteelt): Peter Knippels
RECRON Utrecht en Zuid-Holland: G.J. de Korte
Recreatie Midden Nederland: A.M. Roessen
ANWB: K. Droogers
Watersportverbond: R. Geertzen
Combinatie Beroepsvissers: vacature
Sportvisserij Midden Nederland: Irma de Jong
Drinkwaterbedrijf Vitens: Jan van Essen
Waternet sector Drinkwater: Job Rook
Drinkwaterbedrijf Dunea: Co van Dongen

Meest recente vergadering:

26 juni 2020

Komende vergaderingen:

19 november 2020