Ontwikkelingen in 2020

Overzicht van belangrijke ontwikkelingen in 2020

Nieuwsbrief Rijn-West verschenen:

download (pdf, 510 kB)

Rijn-West verkent haalbaarheid landbouwplatform

Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werkt de landbouw verder aan verduurzaming. Een deel van de financiering ervan vindt plaats vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)[1], soms aangevuld met nationale of regionale gelden. De GLB-gelden worden nu via de POP3 methodiek verdeeld.

De toekenning van POP-gelden verloopt soms moeizaam, er zijn ingewikkelde regels en belemmerende voorwaarden. Ook zijn veel (overheids)partijen betrokken. Het is daardoor voor agrariërs vaak omslachtig om een beroep te kunnen doen op beschikbare gelden. Dit werkt demotiverend voor veel partijen en gaat ten koste van het draagvlak onder boeren voor het omschakelen naar een duurzame landbouw.

Bieden van laagdrempelige toegang

Rijn-West partners zijn begin 2020 gestart met een verkenning of één digitaal loket of platform voor DAW-subsidies haalbaar is op Rijn-West niveau. Doel is het bieden van laagdrempelige en efficiënte toegang tot onder meer financiering van coaches, DAW-maatregelen (aanpassen bedrijfsvoering en investeringen) en kennisdelingsactiviteiten.

Het beoogde platform wil boeren, het DAW én overheden ontzorgen bij complexe aanvragen en de afhandeling van subsidies. Het zou hét loket moeten worden dat per gebied maatregelen ‘op maat’ stimuleert. En aanvraag en verantwoording van gelden richting Europa en overheden organiseert.

Ervaningen Landbouwportaal Noord-Holland

Het platform Rijn-West kan voortbouwen op de schat aan ervaring die is opgedaan met het Landbouwportaal Noord-Holland. Dit portaal draait nu 1,5 jaar en verstrekte in die periode ongeveer 6 miljoen Euro aan subsidies voor verdere verduurzaming van de agrarische sector. Daarnaast kijkt Rijn-West naar de ervaringen met andere succesvolle loketten: bij Rijn-Oost (maatregelen voor de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland/ZON), Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Stimulus in Noord-Brabant (Stimulus). Ook wordt verkend of en hoe de geldstromen van de volgende GLB-periode ontsloten kunnen worden door deze lokketten.

Landbouwportaal

Op basis van de verkenning besluit het RBO Rijn-West vóór de zomer 2020 over een mogelijk vervolg. Bij een positief besluit zal een kwartiermaker de organisatie van het loket gaan oppakken. Zoals nu voorzien zou het platform dan begin 2022 in werking kunnen zijn.

[1] Europees geld uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (een derde van de Europese begroting)