Schoon Water in Beeld 2017

Schoon Water in Beeld 2017 geeft een overzicht van de voortgang bij het werken aan waterkwaliteit in Rijn-West in 2016. Vier projecten worden nader belicht: Zegerplas, vispassage Linge, Krimpenerwaard en natuurvriendelijke oevers Houten. Verder speciale aandacht voor de nutriëntenaanpak en vismigratie.