Bram Meijer, gemeente Westland

Samen bereik je gewoon meer

Wethouder Bram Meijer, gemeente Westland

Hieronder leest u één van de vijf interviews uit Schoon Water in Beeld 2016. Overzicht van de interviews:

“We hebben sinds 2008 geïnvesteerd in goede samenwerking met het hoogheemraadschap en daarbij ook het tuinbouwbedrijfsleven betrokken. Daar zien we nu de vruchten van.”

Westland is volgens wethouder Bram Meijer van de gelijknamige gemeente “eigenlijk één groot bedrijventerrein vol met glastuinbouw en met 11 kernen”. Toch is het gelukt ook hier natuur- en recreatiegebieden te realiseren. En ook ten aanzien van de reconstructie van de glastuinbouw is een stap gemaakt.

Rioleren is stap één

Alle glastuinbouwbedrijven in het buitengebied in de gemeente zijn nu aangesloten op het riool, een project van > 55 miljoen euro. Wethouder Meijer: “Ik ben er trots op dat het is gelukt. Het was een groot en intensief project waarin we nauw hebben samengewerkt met het Hoogheemraadschap Delfland en met de glastuinbouwsector. Bijzonder is dat we nu ook op afstand de waterstromen kunnen monitoren.

Rioleren is stap één. Nu komt het aan op het juiste gebruik van de riolering. Ook hier werken we nauw samen met Delfland en met de sector. Het is een uniek project, dat zie je op deze schaal nergens in Nederland.”

Ecologie verbinden met recreatie

Foto 4 Meijer prinsenbos extra 3 kl

Bram Meijer vindt het belangrijk om ecologie te verbinden met recreatie. “We zijn bijna klaar met Poelzone-Noord. Daarmee hebben we midden tussen het glas 21 ha natuurgebied erbij en mogelijkheden voor recreatie. Poelzone is deel van een ecologische verbinding tussen de kust en Midden-Delfland. We hebben er een paar bijzondere dingen, zoals de vistribune, een vlonder met uitzicht midden in een vispaaiplaats. Echt een mooi voorbeeld van de combinatie van natuur en recreatie.”

“We werken ook aan de zwemwaterkwaliteit. Dat lijkt soms een ondergeschoven kindje. In het Prinsenbos hebben we vanuit een samenwerkingsovereenkomst met Delfland net het startsein gegeven voor een project om de blauwalg te bestrijden. Het is goed als je dingen met elkaar kan verbinden, zoals ecologie en zwemplezier.”

We zijn geen eiland

De samenwerking tussen het hoogheemraadschap en de gemeente is een succesfactor. Meijer: “Dat loopt heel goed. De Hoogheemraad van Delfland zei laatst dat de grootste verbetering van de waterkwaliteit in Delfland in onze gemeente te zien is. Dat vind ik een mooi compliment en een bevestiging van de goede samenwerking tussen onze gemeente en het hoogheemraadschap.” Ook de samenwerking met de andere gemeenten in de regio wordt intensiever: “In het stroomgebied moeten we het echt met elkaar doen. We zijn geen eiland. Samen bereik je gewoon meer.”

Naar de emissieloze kas

De samenwerking met de glastuinbouw heeft de afgelopen jaren goed vorm gekregen: “We zijn het met elkaar eens over de ambitie om in 2027 de emissieloze kas in bedrijf te hebben. Er is in het Westland een enorme drive om met elkaar om tafel te gaan zitten, goed samen te werken en de waterkwaliteit te verbeteren. Die ambitie komt niet uit een Europese Richtlijn, we willen dat zelf. De tuinbouw wil werken aan een goed, duurzaam imago en daar hoort werken aan waterkwaliteit bij. We zijn nu afspraken aan het maken om de realisatie van de emissieloze kas naar voren te halen.”

Wat is de opgave voor de komende jaren?

In de eerste plaats het goed gebruik van de riolering en er moet geen vervuild water uit de tuinbouw meer in het oppervlaktewater komen. Samen met de Omgevingsdienst Haaglanden, het hoogheemraadschap en de tuinbouwsector zijn we met een aanpak per polder begonnen. We meten hoe het staat met de waterkwaliteit in die polder, we controleren de waterstromen richting riolering en we controleren op de milieuvergunning, daarna bespreken we met de bedrijven wat er moet veranderen. Daarvoor doen we bedrijfsbezoeken waarbij de verschillende instanties samenwerken, zodat een teler één compleet verhaal krijgt. Dat is effectief en zorgt voor goodwill bij de telers. Het is behoorlijk intensief maar ook heel succesvol. We zijn daarmee in de 1e planperiode gestart en willen het nu breed gaan uitrollen. Met die aanpak lopen we volgens mij voorop in Nederland.”

Naar de meest duurzame tuinbouwregio

“Verder gaan we snel aan de slag met de “Groene Schakel” als een verlengstuk van de Poelzone waarmee we de ecologische verbinding compleet maken. En we willen als Westland de meest duurzame tuinbouwregio worden. De tuinbouw zelf wil dat ook. We hebben samen nog wel wat stappen te zetten.”

Lees ook het interview met Anja Baks, KRW-coördinator Gelderland