Mathieu Gremmen, Waterschap Riviereland

Gebiedsaanpak is een sleutel voor resultaten

Mathieu Gremmen, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Rivierenland

Hieronder leest u één van de vijf interviews uit Schoon Water in Beeld 2016. Overzicht van de interviews:

“We hebben veel geïnvesteerd, en dat begint nu effecten op te leveren.” Mathieu Gremmen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Rivierenland, is positief over de resultaten van 6 jaar werken aan de KRW.

Foto 3 Mathieu Gremmen kl“We zitten goed in de richting. In ons gebied dan zijn voor de fysisch-
chemische parameters al 8 van de 30 waterlichamen helemaal op orde. Voor de nutriënten voldoen zelf al 27 waterlichamen aan de normen. Als ik kijk naar de ecologische kwaliteit dan is het wat minder, nog maar 2 van de 30 waterlichamen zijn in orde. Het duurt langer voordat ecologische effecten zichtbaar zijn. Ik zie wel een opgaande lijn, in bepaalde watertypen doen we het goed. Over het geheel genomen zijn we toch flink vooruit gegaan.”

Wachten op effecten

“Het duurt wel langer dan gedacht voor effecten zichtbaar zijn. De officiële KRW-scores zijn ook lastig uit te leggen. De meettechniek is ingewikkeld en het verandert ook nog tussentijds. Daar moet meer duidelijkheid in komen, je moet niet tijdens de wedstrijd de doelpalen gaan verzetten.”

Gebiedsaanpak

Gebiedsaanpak is een sleutel voor resultaten. Gremmen: “In het oosten hebben we een aantal gebieden waar we, mede dankzij de landinrichting, onze wateropgave voor zowel wateroverlast als waterkwaliteit hebben kunnen realiseren. Daar loopt het gebiedsproces goed, en waar het al wat langer loopt zie je ook verbetering in de ecologie. In andere gebieden loopt het proces moeizamer. Je bent met uiteenlopende gemeenten aan de slag en met verschillende sectoren. In de Bommelerwaard bijvoorbeeld ligt nog een flinke opgave, voor nutriënten, voor gewasbescherming en ook voor drinkwater. Dat kost energie. Ook omdat nog niet iedereen voldoende bewust is van de noodzaak problemen aan te pakken. Het zuiveringsakkoord dat daar is afgesloten kan wel helpen. Maar je hebt het niet allemaal met 2 keer fluiten opgelost.”

Waar ligt nog een opgave?

“Nutriënten en vooral gewasbescherming zullen aandacht blijven vragen. Veel boeren en telers hebben laten zien wat er mogelijk is, het gaat er nu om dat ook de brede groep, het peloton zo te zeggen, dat ook gaat toepassen.

We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in maatregelen voor de fruitteeltsector, onder andere in voorlichting. We zijn al vóór de KRW begonnen met inzet op bijvoorbeeld spuittechniek, gebruik van goede doppen en andere maatregelen, en dat levert nu effecten op. Ik ben ervan overtuigd dat stimuleren beter werkt dan straffen, en dat blijkt ook. De fruitteelt is in ons gebied nu de schoonste sector, en daar ben ik blij om. We hebben hier toch ruim een derde van alle fruitteelt in Nederland. De boomteelt gaat ook goed vooruit, maar de glastuinbouw moet nog grote stappen maken.”

Wat is de inzet voor de komende periode?

“We gaan de komende jaren door met wat we hebben ingezet. We moeten de aandacht niet laten verslappen, ook niet in de fruitteelt. We blijven investeren. Daarbij gaan we de komende periode heel goed kijken naar optimalisatie van beheer en onderhoud. Dat vraagt echt aandacht. We gaan onder meer ook een aantal oude, verlande oevers opnieuw inrichten, nog meer vispassages aanleggen en we gaan een aantal zuiveringen centraliseren. In totaal investeren we de komende tijd 18 miljoen euro.”

2018 wordt belangrijk jaar

“2018 wordt een belangrijk jaar. We gaan door met wat we hebben ingezet, en in 2018 moeten we dan zicht hebben hoe ver we daarmee komen. Kunnen we de doelen in 2027 gaan halen, kan er nog een tandje bij, gaan we verder faseren of moeten we voor sommige wateren de doelen verlagen? Daar moeten we het dan goed over hebben. Maar nu nog niet, voorlopig moeten we gewoon doorgaan.”

Lees ook het interview met Bram Meijer, wethouder gemeente Westland