Interview Jacqueline Verbeek-Nijhof

Werk aan waterkwaliteit concreter maken

Hieronder leest u één van de vijf interviews uit Schoon Water in Beeld 2016. Overzicht van de interviews:

Jacqueline Verbeek-Nijhof, voorzitter RBO Rijn-West

Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, was van 2015 tot 2918 voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg. Wat viel haar  op aan de samenwerking in Rijn-West?

Goede rode draad

Foto 1 JVerbeek09 kl“Wat me opgevallen is, is dat er een duidelijke structuur en een goede rode draad is, en dat met de grote hoeveelheid partijen in Rijn-West. De onderwerpen waar we op in willen zetten, zoals nutriënten en vismigratie, die hebben we met elkaar wel te pakken. Dat is de rode lijn die ons samenbindt.

Themabijeenkomsten, zoals afgelopen maart, kunnen eraan bijdragen om het allemaal concreter te maken. We zouden gebruikers maar ook goede voorbeelden, waar we allemaal van kunnen leren, wat meer zichtbaar moeten maken.

Ik heb mooie voorbeelden gezien op ons werkbezoek aan de glastuinbouw, maar ook in de presentatie over de bollen op onze laatste bijeenkomst. Daar zie je allerlei oplossingen die aan de ene kant wat doen voor de ondernemer en aan de andere kant de waterkwaliteit verbeteren.”

Belangrijk dat gebruikers aan tafel zitten

Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijke onderwerpen in Rijn-West. Wat moet er op dat vlak gebeuren?

“Betrekken van de gebruikers vind ik belangrijk. De discussies over de gewasbeschermingsmiddelen en over het mestbeleid gaan heel erg over wat er in Den Haag moet gebeuren. Ik vind het belangrijk om samen met gebruikers oplossingen te ontwikkelen. Daarmee redden we het waarschijnlijk niet alleen, maar we kunnen wel een eind komen. Daarom vind ik het belangrijk dat bijvoorbeeld in het Nutriëntenproject van Rijn-West ook de gebruikers aan tafel zitten. Zo kom je tot slimme methoden om de mestproblemen aan te pakken. De landbouw heeft er ook belang bij dat er oplossingen komen, dat is een gedeeld belang.

Samenwerking met Economische Zaken

Wat ik ook belangrijk vind is dat er meer samenwerking komt met het ministerie van Economische Zaken. We hebben daar als RBO al verschillende signalen over afgegeven, en dat ziet er goed uit. Maar daar ligt nog een opgave voor de aankomende periode.”

Nieuwe stoffen in grondwater

De provincie heeft een speciale taak voor grondwater: “Er ligt een belangrijke opgave in de watervoorziening voor de Natura2000 gebieden en bij het zorgen voor goed, schoon drinkwater tegen zo laag mogelijke kosten. We hebben maatregelen genomen en de bescherming in beheerplannen geborgd. We hebben afgelopen jaar een uitgebreide meting gedaan in het grondwater, en daarbij is een aantal zogenaamde nieuwe stoffen aangetroffen. Misschien zaten ze er al, maar nu is het zichtbaar geworden. Voor veel van die stoffen is er nog geen KRW-opgave, maar we moeten dat wel verder gaan onderzoeken.”

Zijn er andere onderwerpen die de aandacht vragen?

“Geneesmiddelen zullen de komende tijd aandacht vragen. Een aanpak begint bij bewustwording van gebruikers, bijvoorbeeld van het weggooien van geneesmiddelen die over de datum zijn. Het is een lastig vraagstuk. De aandelen van de verschillende groepen gebruikers moeten we beter in beeld krijgen, we hebben meer cijfers nodig. Het vraagt gesprekken met de grootgebruikers, bijvoorbeeld de ziekenhuizen, over oplossingen. Innovaties kunnen ook helpen, bijvoorbeeld door het makkelijker maken van het zuiveren van medicijnresten bij drinkwaterwinning.”

Partners in afvalwaterketen

“Wat mij ook bezig houdt, is hoe wij de partners in de afvalwaterketen beter kunnen betrekken om onze gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Als we organisaties als Winnet meer aan tafel kunnen krijgen, kan je ook de gemeenten meer betrekken.”

Samenwerking loopt goed

“De samenwerking in Rijn-West loopt heel goed, ook met de maatschappelijke organisaties zoals de LTO. De Klankbordgroep kan een prominentere rol spelen, zeker als die een bredere samenstelling heeft. Wie we nu niet goed aan tafel hebben, is het bedrijfsleven. Die kunnen bijvoorbeeld voor innovatie een mooie bijdrage leveren. Het is een mooie opgave voorkomend jaar om ook de klankbordgroep weer op volle sterkte te krijgen, daar wil ik graag over in gesprek.”

Lees ook het interview met André Hoogendijk van de KAVB.