Ontwikkelingen in 2016

Ontwikkelingen in Rijn-West in 2016.

Constructieve discussie over nutriënten

Op 3 juni 2016 organiseerde de Klankbordgroep Rijn-West een themabijeenkomst over nutriënten. Onderdeel van deze bijeenkomst waren presentaties van Maarten Ouboter (Waternet), Dorine Kea (LTO-Noord) en Peter Schipper (Alterra), Martine Leewis (HH Rijnland) en Lise Beekmans (Vitens) en een paneldiscussie onder leiding van KBG-voorzitter John Steegh.

Een belangrijke conclusie is dat er veel mogelijkheden zijn voor een gezamenlijke interventie van RBO en KBG: we kunnen het zelf. Het overgrote deel van mogelijke ingrepen gaat immers over het eigen gebied. Het besef dat we een probleem hebben is groot, maar als we meer van hetzelfde doen, halen we de doelen niet. Het gaat niet om een tandje bij, maar om een tandje anders.

Download verslag themabijeenkomst

Schoon Water in Beeld 2016

Alles over het werken aan waterkwaliteit in de 1e KRW-uitvoeringsperiode.

In de afgelopen 6 jaar is heel hard gewerkt aan maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. er zijn honderden zeer verschillende maatregelen uitgevoerd. De publicatie Schoon Water in Beeld 2016 geeft een overzicht van de inspanningen, van de toestand van de waterkwaliteit, van wat er is geleerd in de afgelopen jaren en van de opgave die er ligt.

Download Schoon Water in Beeld 2016

Hier kunt u ook een los exemplaar van de pagina "resultaten in beeld" downloaden, het kader over de Ecologische Sleutelfactoren en een pdf met alle interviews.

Erratum bij Schoon Water in Beeld: op pagina 8 op de 10e regel staat; ‘ van puntbronnen op de zogenoemde saneringslijst worden ….’ Dat moet zijn signaleringslijst.

In de interviews leest u wat uiteenlopende betrokkenen als belangrijke resultaten en leerpunten zien en hoe zij aankijken tegen de opgaves die er nog liggen. De volledige versies van de interviews leest u op de volgende pagina's:

RAO-Atelier 18 februari over KRM en Nutriënten

Op het RAO-Atelier van 18 februari is uitgebreid gesproken over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en over het mestbeleid en de nutriëntenaanpak in Rijn-West. Ook kwamen de Deltaaanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en de stand van zaken bij de Werkgroep Doelstellingen kort aan de orde.

Downloaden presentaties