Ontwikkelingen in 2014

Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2014. Ontwikkelingen in 2013, inclusief de voortgangsrapportages, vindt u op deze pagina.

Onderwerpen

Film "De weg naar gezond water"Schermafbeelding 2014-06-18 om 23.23.40

Op 24 mei is de Rijn-West film "De weg naar gezond water" in première gegaan. De film benadrukt het belang van werken aan vismigratie en van een aanpak die op routes is gebaseerd. De film laat het belang en het succes van samenwerking tussen waterbeheerders in Rijn-West zien.

De film is geschikt als introductie bij bijeenkomsten en vergaderingen, bij open dagen en evenementen rond vismigratie en ook voor bekijken via internet en voor andere doeleinden. Duur: 12 minuten. De film is in opdracht van het RBO Rijn-West gemaakt door Kunst&Wunderkammer in samenwerking met Studio FFWD.

U kunt “De weg naar gezond water” bekijken op Youtube: http://youtu.be/fVBCoVW8XWg . De film is ook beschikbaar op USB-stick.

Download een flyer over de film (pdf, 419 kB).

RBO sprak over inspraak, nutriëntenproject en vismigratie

Op de vergadering van 24 november 2014 heeft het RBO Rijn-West onder andere afspraken gemaakt over afstemming van de inspraak op de KRW-plannen en afstemming bij de besluitvorming over deze plannen in 2015. Alles over de inspraak vindt u op de pagina Inspraak. Daarnaast besprak het RBO de voortgang van de projecten nutriënten en vismigratie. Bij beide projecten gaat het nu om de realisatie van plannen in het veld. Verder stelde het RBO het werkprogramma 2015 vast en vroeg zij opnieuw aandacht voor de aanpassing van de visseriijwet.

Rijn-West delegatie op Europees Platform

Namens Rijn-West hebben Steven Visser en Peter Philipsen de Rijn-West aanpak, en in het bijzonder het project vismigratie gepresenteerd op de conferentie van het INBO in Boekarest. Ook de Rijn-West film over vismigratie is daar vertoond. De presentatie is goed ontvangen als voorbeeld van effectieve samenwerking in de pratijk en kreeg een vermelding in de slotpresentatie van de conferentie. INBO is de International Network of Basin Organizations. Meer informatie.

Schoon Water in Beeld 2013

De voortgangsrapportage "Schoon Water in Beeld" over de uitvoering van KRW-maatregelen, voortgang bij het nutriëntenproject, de stroomgebiedsafstemming en andere activiteiten van het RBO Rijn-West is verschenen. Ook vindt u hier informatie over enkele projecten.

Download Schoon Water in Beeld (pdf, 824 kB)

Essay De Blauwe Economie

Het economisch perspectief op schoon water gaat verder dan de kosten en baten van maatregelen. De RAO-voorzitters hebben Stefan Nijwening (Rebel) en Teun Morselt (Blueconomy) opdracht gegeven dit in een essay uit te werken. In “De Blauwe Economie” geven zij inzicht in de bredere economische waarden en spin-offs van investeringen in waterkwaliteit. Ze laten zien dat schoon water niet alleen ons erfgoed of een opgave is, maar ook kansen biedt om te ondernemen.

Het essay dient ter inspiratie en achtergrond bij het denken over investeringen in waterkwaliteit. Gebruik van materiaal uit dit essay is toegestaan onder vermelding van de auteur/opsteller.

Download essay "De Blauwe Economie" (pdf, 2.9 MB)
(schermversie, voor printversie zie www.rebelgroup.com)

Meer dan de aanleg van een vispassage

Sleutelrol Rijn-West zichtbaar op Wereld Vismigratiedag

Een goede routekaart is een essentieel instrument om vismigratie mogelijk te maken. Niet voor de vissen zelf, die ruiken wel welke weg voor hen vrij is. Maar wel voor het werken aan vismigratie. Dat vraagt meer dan de aanleg van individuele vispassages, het vraagt een integrale aanpak die leef- en paaigebieden met elkaar verbindt. Samenwerking op alle niveaus, van lokaal tot internationaal, is daarbij een sleutelfactor.

ZIe de impressie van de Rijn-West bijdrage aan de Wereld Vismigratiedag 2014

RBO bepaalt agenda voor 2014

Het RBO Rijn-West heeft op haar laatste vergadering in 2013 een aantal besluiten genomen over activiteiten in 2014 en over een aantal kaders voor het SGBP-2. Een overzicht vindt u op de pagina Ontwikkelingen in 2013.

Projecten terugdringen bestrijdingsmiddelen

De impact van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen) op de waterkwaliteit is nog steeds te groot. Op de projectenpagina is een overzicht toegevoegd met een aantal recente projecten gericht op het terugdringen van gebruik en uitstoot.

Noordzeekanaal wint Gouden Modderkruiper 2013

Samen kom je verder. Het project 'Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden' is op de Natuur- en Netwerk(en)dag van Rijkswaterstaat door ruim 100 vakgenoten met ruime meerderheid van stemmen is verkozen tot winnaar 2013 van de Gouden Modderkruiper. Deze wisseltrofee wordt toegekend aan een project dat zich in dat jaar onderscheidt door een exceptionele inzet voor of een bijzonder belang voor natuur. Met name het 'over de grenzen heen kijken', het denken vanuit het organisme en het met verschillende organisaties samenwerken, waren redenen om deze prijs aan het project toe te kennen. De prijs bestaat uit een fraai bronzen beeldje op een solide houten sokkel.

Meer informatie oer het project

Gebiedsprocessen afgerond

In 2013 hebben gebiedsprocessen plaatsgevonden in voorbereiding op het 2e Stroomgebiedbeheerplan. Informatie en achtergronddocumenten.


Vergaderingen

RBO - vergaderingen 2014

10 april
19 juni
20 november

RBO en KBG veldbezoek: 22 september

Vergaderingen Klankbordgroep

3 april
12 juni
13 november

Vergaderingen RAO

13 maart (atelier)
20 maart
28 mei
3 juli (atelier)
30 oktober