Schoon Water in Beeld 2012

In de vergadering van maart 2012 heeft het RBO de voortgangsrapportage voor Rijn-West over 2011 vastgesteld. Schoon Water in Beeld geeft een beknopt overzicht van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Rijn-West, ontwikkelingen die van belang zijn voor het gebied en werkzaamheden van het RBO.