Presentaties en verslag RAO Atelier oktober 2013

Presentaties gehouden op het RAO-atelier op 3 oktober 2013. Onderwerpen:

  • KRW-factsheets en spoorboekje
  • Methode afweging kosten-baten
  • Voortgang nutriënten, inclusief aanpak HHNK
  • Enkele kleinere onderwerpen, zoals inhoudsopgave Adviesnota

Het verslag zal hier worden geplaatst zodra dit gereed is.