Rapport vispasseerbaarheid sluizen Zuid-Holland

In mei 2017 is het rapport “Vismigratie Zuid Hollandse sluizen” verschenen. Onderwerp van het onderzoek was de vispasseerbaarheid van vijf schutsluizen in Zuid Holland; Julianasluis Gouda, Sluis Bodegraven, Grote Merwedesluis, Vianen grote sluis en schutsluis Leidschendam.