RBO: Regionaal Bestuurlijk Overleg

Samenstelling Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West

(2018, samenstelling verandert in juni 2019)


Voorzitter: Mariette Pennarts - Gedeputeerde Provincie Utrecht

mw. J. Meijers - Gedeputeerde Provincie Gelderland
mw. M. van Giezen - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
dhr. C. Loggen - Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland
dhr. R. Janssen - Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
dhr. S.J. Schenk - Hoogheemraad , Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
dhr. J.W. Dulfer - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
dhr. G. Beugelink - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
mevr. M. Leewis - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Rijnland
mevr. A. van Zoelen - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
mevr. I. ter Woorst - Hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Delfland (vice-voorzitter) 
dhr. L. Struik - Heemraad, Waterschap Hollandse Delta
dhr. M. Gremmen - Heemraad, Waterschap Rivierenland
dhr. W. Aarnink - Rijkswaterstaat Midden-Nederland
dhr. N. Knaape - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
dhr. J. van Hees - Rijkswaterstaat Oost Nederland
dhr. A. Kamsteeg - Rijkswaterstaat Zee en Delta
dhr. M. Hameleers - Ministerie EL&I
dhr. L. Dickhoff - Wethouder Gemeente Heerhugowaard
vacature - Wethouder Gemeente Stichtse Vecht
dhr. P.H. Sleeking - Wethouder Gemeente Dordrecht (agendalid)
dhr. A.W. Meijer - Wethouder gemeente Westland
dhr. J. Kluis - Wethouder Gemeente Aalsmeer
dhr. A.C. Bragt- Wethouder gemeente Zaltbommel
dhr. P. Neven - Wethouder Gemeente Krimpenerwaard
dhr. H. Geerdes - Wethouder gemeente Houten
mw. J.J. Couperus - drinkwaterbedrijf PWN
dhr. W.J.G. van der Meer - drinkwaterbedrijf Oasen
dhr. G.J. Zweegman - Procesmanager, (ambtelijk secretaris)
dhr. J.P.R.M. Steegh - voorzitter Klankbordgroep

Meest recente vergadering RBO:

21 februari 2019

Komende vergaderingen RBO:

27 juni 2019
16 september 2019 (veldbezoek)
10 oktober 2019
12 december 2019