RAO: Regionaal Ambtelijk Overleg Rijn-West

Het RAO Rijn-West (RAO-RW) bestaat uit vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties. Het RAO adviseert het RBO en is het platform waar overleg en afstemming kan plaatsvinden tussen alle betrokken partijen. Het vormt de schakel tussen kernteam en de afzonderlijke waterpartners. Daarnaast is het RAO een ontmoetingsplaats voor:

  • het uitwisselen van informatie
  • inzicht geven in elkaars problemen en werkprocessen
  • wederzijds begrip krijgen en tonen
  • nuttige contacten op de werkvloer leggen

Samenstelling RAO Rijn-West:

Steven Visser, voorzitter, projectleider Rijn-West
Roy Smits, Coördinatie Stroomgebieden Nederland
Jack Hemelraad, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Bart Schaub, Hoogheemraadschap van Rijnland
Yolanda Wessels, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Jan Willem Huizinga, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Cees Jongejan, Waterschap Hollansde Delta
Ton van der Putten, Waterschap Rivierenland
Mariëlle Zeer, Hoogheemraadschap van Delfland
Jolanda van Dijk, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek/Waternet
vacature, KRW-coördinator waterschappen, lid kernteam
Joseé Huesmann, Provincie Utrecht
Lucas van Eijsden, Provincie Gelderland
Ad Stavenuiter, Provincie Noord-Holland
Jan Willem Rijke, Provincie Noord-Holland
Martijn ten Horkel, Provincie Noord-Brabant (agendalid)
Michel Lucas, werkgroep Monitoring, Waterschap Rivierenland
René Hilhorst, werkgroep Grondwater
Rien Maaskant, coördinator gemeenten
Mark Ruisch, gemeente Dordrecht
Zoran Jovic, gemeente Heerhugowaard
Wim Rook, gemeente Krimpenerwaard
Erik Groenland, gemeente Houten
Alex Renes, gemeente Westland
Renée Pak, gemeente Stichtse Vecht
Marcel Clewits, gemeente Aalsmeer
Martine Kriesch, gemeente Zaltbommel
Marcel Bommelé, Rijkswaterstaat Zee en Delta
Hans Overbeek, Rijkswaterstaat West Nederland Noord
Joris van den Broecke, Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
Paul Kok, Rijkswaterstaat Midden Nederland
Marco Tijnagel, Rijkswaterstaat Oost Nederland
S. Groen, Ministerie EZ
Harrie Timmer, Oasen
Bram Delfos, PWN
Peter Philipsen, projectleider Vismigratie Rijn-West, lid kernteam
Otto Cox, lid kernteam, communicatieadviseur

Meest recente vergadering:

12 oktober 2017

Volgende vergaderingen:

2 februari 2018 (atelier)
19 april 2018
7 juni 2018 (atelier)
27 september 2018 (atelier)
1 november 2018