Klankbordgroep Rijn-West

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De klankbordgroep signaleert en adviseert naar de bestuurders, en komt voorafgaand aan de RBO vergaderingen bij elkaar.

Samenstelling Klankbordgroep Rijn-West

(januari 2017)

Voorzitter: dhr. J.P.R.M. Steegh
Secretaris: Otto Cox (lid kernteam)
Particuliere landgoedeigenaren: jhr. ir. A.J.H. de Beaufort
Milieufederatie Zuid-Holland: Nico de Rooij
Milieufederatie Noord-Holland: Erna Krommendijk
WNF: Bas Roels
VEWIN (drinkwaterbedrijven): Harrie Timmer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.: Robbert Wolf
IVN Consulentschap Noord-Holland: Ruud Maarschall
Heineken Nederland Supply (VNO-NCW): Ingrid Sentse
Bouwend Nederland: Siem Bijman
Shell Nederland Raffinaderij: A. Meijer
LTO Noord, Zuid-Holland: Arie Velhorst
LTO Noord: Dorine Kea
LTO Glaskracht: Leonie Claessen (agendalid)
KAVB (bollenteelt): André Hoogendijk en Peter Knippels
RECRON Utrecht en Zuid-Holland: G.J. de Korte
Recreatie Midden Nederland: A.M. Roessen
ANWB: K. Droogers
Hiswa Vereniging: Gerdina Krijger
Combinatie Beroepsvissers: Arjan Heinen
Sportvisserij Midden Nederland: Irma de Jong
Drinkwaterbedrijf Vitens: Jan van Essen
Waternet sector Drinkwater: Job Rook
Drinkwaterbedrijf Dunea: Gertjan Zwolsman
PWN Waterbedrijf Noord-Holland: Jos Dekker (agendalid)
Hydron Midden-Nederland: Eric Broers (agendalid)
Gelderse Milieufederatie: A. de Meijer (agendalid)
Stichting Duinbehoud: Arnoud van der Meulen (agendalid)
Utrechts Landschap: Hendrike Geessink (agendalid)

Meest recente vergadering:

31 oktober 2017

18 september 2017 (veldbezoek)

Komende vergaderingen:

9 april 2018

22 november 2018