Vismigratiedag 2014

Meer dan de aanleg van een vispassage

Sleutelrol Rijn-West zichtbaar op Wereld Vismigratiedag

Een goede routekaart is een essentieel instrument om vismigratie mogelijk te maken. Niet voor de vissen zelf, die ruiken wel welke weg voor hen vrij is. Maar wel voor het werken aan vismigratie. Dat vraagt meer dan de aanleg van individuele vispassages, het vraagt een integrale aanpak die leef- en paaigebieden met elkaar verbindt. Samenwerking op alle niveaus, van lokaal tot internationaal, is daarbij een sleutelfactor.

Download deze impressie in pdf

Van Amsterdam-Noord tot Nieuw-ZeelandVismigratiedag 35

Deze rode draad was goed zichtbaar op de Wereld Vismigratiedag op 24 mei. Het brede scala aan activiteiten, van de opening van een vislift bij gemaal Kadoelen in Amsterdam-Noord tot een videoverbinding met Nieuw-Zeeland, illustreerde de noodzaak van een integrale aanpak en de mogelijkheden van samenwerking.
In Rijn-West waren onder andere activiteiten in Dordrecht, Scheveningen, Hagestein, Houten, Den Oever en Den Helder. In Amsterdam-Noord werden 2 vispassages geopend: bij gemaal Kadoelen en in de Willem-I sluis. Hier was ook op praktisch niveau de samenwerking tussen waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeente en andere partijen zichtbaar.

Effect tot ver in het achterlandVismigratiedag 22

De Wereld Vismigratiedag startte in Nederland met een bijeenkomst in Amsterdam. Staatssecretaris Dijksma benadrukte in een videoboodschap de sleutelrol van Nederland bij vismigratie en zij wees onder andere op de KRW als voorbeeld van een succesvolle gezamenlijke aanpak. Een belangrijk moment wordt de opening van De Kier in het Haringvliet in 2018. Opheffen van deze barrière heeft effect tot ver in het achterland, ook internationaal.
Vertegenwoordigers van het Wereldnatuurfonds, ingenieursbureau Arcadis, Rijkwaterstaat, de waterschappen en het RBO Rijn-West gaven vervolgens hun visie op urgentie en aanpak van vismigratie.

Routekaart Rijn-West

RBO-voorzitter Ralph de Vries benadrukte de noodzaak en het effect van samenwerking, zoals die onder andere in Rijn-West vorm heeft gekregen. De Routekaart vismigratie die Rijn-West heeft ontwikkeld is een belangrijk instrument. Het gaat om de hele route, aldus De Vries. Rijn-West vertaalt nu deze routekaart in een Plan van Aanpak met een prioritering van maatregelen. Ook wil De Vries zich inzetten voor meer internationale afstemming, onder andere via de Internationale Rijn Commissie. Daarmee reageerde hij op de constatering van Esther Blom van het Wereldnatuur fonds dat Nederland een beetje achterover lijkt te leunen in de internationale fora.

Mensen houden van vissen

Hans Schouffoer van Hoogheemraadschap Rijnland gaf aan dat de waterschappen hard werken aan het op orde brengen van het “huis van de vis”. Dat is belangrijk voor een gezond watersysteem en ook omdat mensen houden van vissen, in beide betekenissen van het woord. En werken aan vismigratie leidt tot innovaties die we ook als exportproduct kunnen uitdragen, aldus Schouffoer.

Première film vismigratieIMG_Intro film

De finale van de bijeenkomst in Amsterdam was de première van de film “De weg naar gezond water” doe gemaakt is in opdracht van het RBO Rijn-West. Deze korte film laat op een beeldende manier de noodzaak en de mogelijkheden van een routegerichte en gezamenlijke aanpak van vismigratie zien. Rijn-West heeft daarbij, mede door haar ligging, een sleutelrol.
<link naar film volgt zodra beschikbaar>

Meer informatie

Peter Philipsen - projectleider vismigratie Rijn-West - peter@natureatwork.nl
Otto Cox - kernteam Rijn-West - info@wijzeradvies.nl