Rapport vispasseerbaarheid sluizen Zuid-Holland

In mei 2017 is het rapport 'Vismigratie Zuid-Hollandse sluizen' verschenen. Onderwerp van het onderzoek was de vispasseerbaarheid van 5 schutsluizen in Zuid-Holland: Julianasluis Gouda, Sluis Bodegraven, Grote Merwedesluis, Vianen grote sluis en schutsluis Leidschendam.