Blogs en opinies

Wat is er nodig voor schoon en gezond water? Wat kunnen verschillende partners doen of moeten ze misschien  juist niet doen? Wat vergeten we bij alle aandacht voor de KRW? Op deze pagina vindt u visies en meningen van verschillende betrokkenen bij Rijn-West. Dit zijn in alle gevallen persoonlijke visies en meningen, geen officiële standpunten van organisaties of overheden.

“Samenwerken is de enige manier om verder te komen”

Jeannette Baljeu, voorzitter RBO Rijn-West en Gedeputeerde Zuid-Holland

“Belangrijk is wat we nu echt gaan doen om de KRW gaan halen. Ik denk dat we echt scherper kunnen, dieper, en tot concrete afspraken kunnen komen. En dat we die afspraken ook gaan opvolgen. Aan praatstukken hebben bewoners niet veel. Je zou kunnen denken aan een bestuursovereenkomst. Dat kunnen we laten zien wat we doen, bijvoorbeeld in projecten.”

Lees het interview

De waarde van boerentrots

Door Caroline van de Veerdonk, namens partners van Rijn-West aanjager van de DAW-impuls

“Waar is de boerentrots gebleven?”, vroeg een agrariër zich hardop af tijdens een bijeenkomst voor de melkveehouderij over versnellen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Een boeiende vraag die me aan het denken zette. Want wat is ‘boerentrots’ eigenlijk? En wat is de waarde voor onze samenleving?

Lees de column