Adviesnota Schoon Water 2016-2021

De Adviesnota Schoon Water Rijn-West 2016-2021 beschrijft de opgave voor de komende periode, een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, redeneerlijnen en biedt een overzicht van voortgang, doelen en maatregelen. De Adviesnota is geschreven voor de besturen van provincies, waterschappen en andere overheden in Rijn-West, maatschappelijke organisaties en betrokken particulieren. Daarnaast is de Adviesnota de input voor het Stroomgebiedsbeheerplan Rijn. De Adviesnota is vastgesteld door het RBO Rijn-West in juli 2014.

Op deze pagina vindt u:

  • De bestuurlijke samenvatting 'Stap voor stap naar schoon en gezond water'
  • De volledige Adviesnota
  • De afzonderlijke bijlagen, kaarten en illustraties
© RBO Rijn-West. Het is toegestaan teksten, tabellen, kaarten en illustraties over te nemen, onder voorwaarde van bronvermelding en uitsluitend voor niet-commercieel gebruik. Voor de foto's geldt een aparte copyrightregeling, neem hiervoor contact op.