Project Vechtpark

Nieuwe nevengeul langs de Vecht

Voortgang inrichting Vechtpark

Werk aan deelgebied Radewijk

Begin 2018 worden de werkzaamheden in het deelgebied Radewijkerbeek aan de zuidkant van Hardenberg afgerond. Het gebied is onderdeel van het Vechtpark en heeft een meer natuurlijke inrichting gekregen. Tegelijk krijgt het water meer ruimte en verbetert de doorstroming van de Vecht. De oever van de Vecht is hiervoor over een lengte 650 meter ontsteend en deels verflauwd. Langs de natuurvriendelijke oevers ontstaat een drassig gebied met rietmoeras. Tussen de dijk en de Twenteweg is een poel aangelegd, waar onder andere de knoflookpad goed kan leven. In het verlengde van een oude Vechtarm is een ondiepe geul gegraven die aansluit op de oevers van de Vecht. Deze geul zorgt ervoor zorgt dat het water in de Vecht beter doorstroomt bij hoog water. Bij normale waterstanden staat deze geul droog. Doordat hier over het algemeen geen stroming is, is deze nevengeul geschikt voor libellen, amfibieën en waterplanten.

Wandelpaden

De focus van het project ligt op natuur, maar er zijn ook wandelpaden aangelegd, zodat recreanten de natuur in het gebied kunnen beleven. Deze wandelpaden sluiten aan op paden in andere delen van het Vechtpark, zodat er mogelijkheden zijn voor rondwandelingen. De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel.

Meer informatie: Waterschap Vechtstromen, Iwan Brinkhuis

https://www.vechtparkhardenberg.nl/voortgang/

Radewijk file-4