Samengaan Rijn-Oost en -Midden

Rijn-Oost en Rijn-Midden samen één gebied

Rijn-Oost en Rijn-Midden zijn vanaf september 2013 samen gegaan tot één deelstroomgebied, voorlopig onder de naam Rijn-Oost. De Regionaal Bestuurlijk overleggen Rijn-Oost en Rijn-Midden hebben in de laatste week van juni het definitieve besluit hierover genomen.

Waarom samengaan?

De gebiedskenmerken en wateropgaven in Rijn-Midden en Rijn-Oost hebben een sterke overeenkomst. De waterschappen in beide gebieden werken steeds nauwer samen en er zijn ook nauwe relaties in de overleggen over het Deltaprogramma. Samengaan zorgt voor efficiënter werken en minder dubbelingen in overleg.

Wat betekent dit voor het RBO en de andere overleggen?

Alle partijen van Rijn-Midden en Rijn-Oost gaan deelnemen aan het nieuwe RBO en RAO Rijn-Oost.
Het streven is om ook beide klankbordgroepen samen te voegen. Hierover zal in het najaar met beide klankbordgroepen worden overlegd. Brief aan klankbordgroepen.

Wat betekent samengaan voor de KRW-planprocessen?

De bestaande afspraken hierover blijven van kracht. De KRW-verplichtingen zijn ook in de nieuwe structuur geborgd. In het voorjaar van 2014 zal het nieuwe RBO de "KRW-agenda 2016-2021" vaststellen, waarbij ook de resultaten van de gebiedsprocessen in Rijn-Midden worden betrokken.

Hoe blijven gemeenten betrokken?

De 4 gemeenten in het RBO Rijn-Midden gaan deelnemen aan het nieuwe RBO Rijn-Oost en gaan ook deelnemen aan de voorloverleggen. Daarnaast blijven de bestaande platforms voor samenwerking functioneren. Download brief aan gemeenten over de samenvoeging.

Algemene brief over samenvoeging

Kaart van deelstroomgebied Rijn-Oost na samenvoeging

deelstroomgebieden v2b