Redeneerlijnen SGBP-2

Redeneerlijnen ten behoeve van factsheets en waterplannen 2016-2021, opgesteld 2e helft 2014.

Eindrapport werkgroep Ecologie Rijn-Oost november 2013. Effectiviteit van krw-maatregelen, aanbevelingen en uitgangspunten voor SGBP-2.