Beleef de Berkel

Meanderende Berkel is trekpleister geworden

In de afgelopen jaren heeft de Berkel tussen Almen en Zutphen een ware metamorfose ondergaan. Van een watersnelweg is het een liefelijk kronkelende rivier geworden, die inmiddels een trekpleister is geworden voor wandelaars, kanoërs en toeristen.

Door herinrichting, met onder ander de aanleg van 15 nieuwe bochten is de rivier 2,5 km lager geworden. Het waterschap Rijn en IJssel heeft ook 2 vispassages aangelegd en in totaal 30 ha als water en natuur heringericht.

Grotere afwisseling in planten en dieren

Door de herinrichting ontstaan meer verschillen in stroomsnelheid en daardoor komt er naar verwachting een grotere afwisseling in planten en dieren. Behalve verbetering van waterkwaliteit en natuur levert de herinrichting extra ruimte op voor waterberging. Een wandelpad en andere voorzieningen maken de nieuwe meanderende Berkel ook aantrekkelijk voor recreatie.

Foto 3b Berkel

Samenwerking met bewoners en bedrijven

Kenmerkend voor het project is de intensieve samenwerking met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen in het gebied. Met de Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis en agrariërs is een vrijwillige kavelruil in gang gezet die heeft geleidt tot versterking van de landbouwsector in de vorm van verkorting van rijafstanden en vergroten van huiskavels. Samen met een boerderijverplaatsing vormde dat de basis van de grootschalige meandering en aanleg van natuur. Dat heeft onder ander tot gevolg dat koeien bij warm weer zo het water in lopen, soms zelfs tussen de kano’s.

Bij Almen is in samenwerking met de vereniging Almens Belang de aanleg van een nieuwe bocht gecombineerd met een ligweide voor het zwembad en een aanlegsteiger voor de Berkelzomp. Bij stuw Besselink is een oude gracht rond een vroegere havezathe opnieuw opengegraven en ingericht als vispassage.

In de Zutphense wijk Noordveen is aangesloten bij een initiatief van wijkbewoners, die het Berkelpark opnieuw wilden inrichten. Dat paste heel goed bij de wens van het waterschap om de Berkel weer te laten meanderen. De buurt mocht het park zelf inrichten, gemeente en waterschap betaalden elk de helft van de kosten.

Foto 3 Berkel Juni 2014 077

Feestelijke opening

Het project “Beleef de Berkel” is op 29 mei feestelijk afgesloten met een bijeenkomst en een vlootschouw van Berkelzompen, de vrachtscheepjes die in het verleden met goederen tussen Zutphen en het Duitse plaatsje Vreden heen en weer voeren.

Ook bovenstrooms is de Berkel opnieuw ingericht, onder anderen met een vispassage bij Lochem en beekherstel bij Eibergen. Het waterschap is nog in gesprek met de Duitse waterbeheerders om te kijken hoe de kwaliteit van de Berkel nog verder verbeterd kan worden.

Meer informatie: https://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/afgeronde-projecten/beleef-berkel-1/