Kwaliteit van water

Schoon water is een onmisbare drager van een gezonde, productieve en aangename leefomgeving.

Kwaliteit van water is daarmee een essentieel onderdeel van de kwaliteit van onze leefomgeving.

De opgave is dus: goed, schoon en gezond water op de juiste plaats en het juiste moment.
Niet teveel en niet te weinig. Vrij van schadelijke stoffen, zodat het geschikt is voor mens, dier en plant. En in voldoende hoeveelheid en kwaliteit om zijn rol als drager van gebiedskwaliteit te kunnen vervullen.

singel_hortus_klEen gezonde omgeving begint bij de basiskwaliteit van het water dat we drinken en waarmee we ons wassen, maar er is meer. Water zorgt voor een gebiedskwaliteit waar mensen zich prettig voelen. Inmiddels is uit onderzoek afdoende bekend dat een gezonde, natuurlijke omgeving bijdraagt aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Een gezonde omgeving betekent ook een veerkrachtige omgeving. Een omgeving die zijn kwaliteit behoudt als grillen van klimaat of menselijk gedrag gaan opspelen.


Een productieve omgeving
is zonder goed water nauwelijks denkbaar. Schoon en zoet water is een grondstof voor gezonde landbouwproducten. maar ook voor veel takken van industrie. DeRingvaart2klnk ook aan bierbrouwerijen, de frisdrankindustrie of procesindustrie. Beschikbaarheid van water in de juiste hoeveelheid en kwaliteit heeft direct invloed op de productiekosten en -mogelijkheden. Water is ook als drager van gebiedskwaliteit een economische factor. Bijvoorbeeld voor de recreatiesector, zoals watersport- en oeverrecreatie met de daaraan verbonden horeca. Alleen al de watersport is goed voor een jaaromzet van ruim 4 miljard euro en 30000 arbeidsplaatsen.
Goed water is economisch van grote waarde!


Een aangena
Veengoot Zanddijk 4 me omgeving is niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats, een mooie omgeving. De essentie van gebiedskwaliteit is dat bewoners en bezoekers zich er thuis voelen. Welke kenmerken daarbij horen kan per gebied verschillen. Maar altijd zal water een rol spelen. Of het nu gaat om de grachtengordel, een veenweidegebied of een hooggelegen zandgrond met haar beken en vennen. Een omgeving waar mensen zich thuis voelen is maatschappelijk en ook economisch een niet te onderschatten factor.


De kwaliteit van de omgeving Kroos 2 klstaat nog steeds onder druk: algenbloei, schuim op het strand en de soms giftige drijflagen blauwwier maken zwemmen en andere vormen van waterrecreatie onprettig of soms zelfs onmogelijk. Gevaarlijke stoffen zoals koper en bestrijdingsmiddelen betekenen een risico voor plant en dier én voor de bruikbaarheid van het water. De inrichting van veel sloten en kanalen, bijvoorbeeld met strakke, harde oevers maakt verblijf op en aan het water minder aangenaam.

Thinner in water kl Er zijn veel stappen gezet, maar we zijn er nog niet: een overmaat aan stikstof, fosfaat en andere schadelijke stoffen zorgt ervoor dat we op veel plaatsen niet die gebiedskwaliteit halen die we willen. Ook bij de inrichting van sloten en kanalen is nog een flinke verbeterslag nodig.


En we komen voor nieuwe uitdagingen te staan
: de watervoorziening zal grilliger worden: vaker kans op wateroverlast maar ook vaker problemen met watertekort en droogte. In de langere warme perioden zal vooral in de steden de vraag om verkoeling toenemen. Meer aandacht dus voor verblijf aan of in het water. Nieuwe gevaarlijke stoffen zoals medicijnresten kunnen de zuiveringskosten flink laten oplopen. Ook plastic uit zwerfvuil is een bedreiging voor de waterkwaliteit. En juist in warme perioden is het water extra kwetsbaar omdat de concentraties vervuilende stoffen dan snel op kunnen lopen.
Zorg voor onze bronnen van goed water is een continue en dringende opgave.

Terug naar beginpagina Rijn-Oost