KRW Agenda 2016-2021

De KRW Agenda 2016-2021 geeft de stand van zaken, uitgangspunten, doelen en maatregelen voor de periode 2016-2021. Deze stukken geven de tussenstand per 24 april 2014. Waar nodig worden gegevens in de loop van 2014 nog aangepast. De KRW Agenda geeft een overzicht en op een aantal punten het advies van het RBO Rijn-Oost. Doelen, maatregelen en motivaties zullen definitief worden opgenomen in de plannen van waterbeheerders en provincies en in het SGBP-2.