Contact en samenstelling overleggen

Als u een vraag heeft over het deelstroomgebied Rijn-Oost, over het Regionaal Bestuurlijk Overleg of over de activiteiten in Rijn-Oost, dan kunt u contact opnemen met:

Peter Paul Verbrugge (voorzitter RAO): 06 26 97 88 88  of pp.verbrugge@overijssel.nl

Als u een vraag heeft over de rol of activiteiten van een van de waterschappen, provincies of andere partners in Rijn-Oost, dan kunt u het beste daarmee direct contact opnemen. De namen van contactpersonen voor Rijn-Oost vindt u hieronder, de algemene contactgegevens via de links naar de organisaties.

Samenstelling Regionaal bestuurlijk en Ambtelijk overleg, Klankbordgroep en Projectbureau Rijn-Oost.

Een overzicht van de organisatiestructuur en de samnestelling van Regionaal Bestuurlijk Overleg, Regionaal Ambtelijke overleg en Klankbordgroep vindt u op www.rijnoost.nl