Contact en samenstelling overleggen

Als u een vraag heeft over het deelstroomgebied Rijn-Oost, over het Regionaal Bestuurlijk Overleg of over de activiteiten in Rijn-Oost, dan kunt u contact opnemen met:

Rolf Koops (voorzitter RAO): 06 50902679 of rb.koops@overijssel.nl

Als u een vraag heeft over de rol of activiteiten van een van de waterschappen, provincies of andere partners in Rijn-Oost, dan kunt u het beste daarmee direct contact opnemen. De namen van contactpersonen voor Rijn-Oost vindt u hieronder, de algemene contactgegevens via de links naar de organisaties.

Samenstelling Regionaal bestuurlijk en Ambtelijk overleg, Klankbordgroep en Projectbureau Rijn-Oost.

Een overzicht van de organisatiestructuur vindt u op deze pagina.

Regionaal Bestuurlijk Overleg

Regionaal Ambtelijk Overleg

Klankbordgroep

Kernteam

Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost

(samenstelling 1-7-2017)
Naam Organisatie
de heer E. Boerman Provincie Overijssel, voorzitter RBO
de heer H. Pereboom Waterschap Drents Overijsselse Delta, vice-voorzitter RBO
de heer P. Schrijver Waterschap Rijn en IJssel
mevrouw N. Aarnink Waterschap Vechtstromen
de heer D.S. Schoonman Waterschap Vallei en Veluwe
mevrouw A.J.M. Schelwald-van der Kley Waterschap Zuiderzeeland
de heer C. Bijl Provincie Drenthe
mevrouw J. Meijers Provincie Gelderland
mevrouw J. Verbeek-Nijhof Provincie Utrecht
de heer J. Lodders Provincie Flevoland
de heer J. Huizing Gemeente Coevorden
de heer E.W. Anker Gemeente Zwolle
de heer J. Janssen Gemeente Hardenberg
de heer D. Oosterveen Gemeente Steenwijkerland
de heer V.F.M. van Uem Gemeente Oost-Gelre
de heer G. Nijland Gemeente Aalten
de heer M.J.H. Elferink Gemeente Hengelo
de heer H. van Agteren Gemeente Enschede
de heer R.W.J. van Leeuwen Gemeente Dalfsen
de heer A. Steggink Gemeenten Tubbergen en Dinkelland
de heer P.J.T. van Daalen Gemeente Barneveld / voorzitter Platform Water Vallei en Eem
de heer G.H.M. Lohuis Gemeente Midden-Drenthe
de heer G. van den Berg Gemeenten Noord-Veluwe
de heer P. Wondergem Adjunct-stroomgebiedscoördinator
de heer J. van Hees Rijkswaterstaat Oost-Nederland
de heer E. Ouwejan Ministerie van Economische Zaken
de heer M. van Giezen Ministerie van Infrastructuur en Milieu
de heer W. Bootsma Vitens NV
de heer J. Cnossen Voorzitter Klankbordgroep
de heer R.B. Koops Secretaris RBO
de heer J. Heymans Verslaglegging

Regionaal Ambtelijk Overleg Rijn-Oost

(samenstelling 1-7-2016)
Naam Organisatie
Rolf Koops, voorzitter Rolf Advies en Coaching
Rinke van Veen Provincie Drenthe
Marcel Tonkes Provincie Overijssel
Lucas van Eijsden Provincie Gelderland
Joyce Klink Provincie Utrecht
Saskia Vleeming Provincie Flevoland
René Nij Bijvank Waterschap Vechtstromen
Bert Moonen Waterschap Drents Overijsselse Delta
Christina Oosterhoff Waterschap Rijn en IJssel
Henk Nobbe Waterschap Vallei en Veluwe
Harry Bouwhuis Waterschap Zuiderzeeland

Marco Tijnagel

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Peter Wondergem

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Geert Groenewold

Trekker Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)

Jan Arie van Berkum

Trekker Waterkwaliteit/KRW Rijn-Oost
Siep Groen Ministerie van Economische Zaken
Jan van Essen Vitens Watertechnologie
Jaqueline Tomey Regio Achterhoek
Jan van 't Klooster Gemeente Amersfoort
Diederik Anema Gemeente Apeldoorn
Henri Ellen Gemeente Coevorden
Bert Rozendaal Gemeente Dalfsen
Kitty Schoorlemmer-Horevoorts Gemeente Deventer
Gerard Hoogerkamp Gemeente Emmen
Rik Meijer Gemeente Enschede
Nienke Lambers Gemeente Ommen-Hardenberg
Mahatma Geerdink Gemeente Harderwijk
Martin van Leussen Gemeente Noord-Veluwe
Rob Heukels Gemeente Hengelo
René Hazenkamp Gemeente Hof van Twente
Robert de Jager Gemeente Steenwijkerland
Marjolijn Bijsterveld Gemeente Voorst
Andreas van Rooijen Gemeente Zwolle
Johan Heymans Verslaglegging

Klankbordgroep Rijn-Oost

(samenstelling 1-7-2016)
Naam Organisatie
J. Cnossen voorzitter
R. Koops secretaris RBO / voorzitter RAO
J. Heymans Verslaglegging
W. van Ankum Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt
R. Atkins Natuur en Milieufederatie Flevoland
W. Bakker Sportvisserij Oost Nederland
R. Blijleven Landschap Overijssel
J. Bosch / W. Boom
Overijssels Particulier Grondbezit

E. Bethlehem / F. Hijmans van den Bergh/ M. Huge / M. Biemans / W. Goedhart

Natuurmonumenten

J. van den Bergh
Milieufederatie Drenthe
F. Oomen / M. Buitendijk
Koninklijke Schuttevaer
D. Dekker LTO Noord
J. Dekker PWN
M. Dijjkstra Sportvisserij MidWest Nederland
E. Kunen / L. Hermans Staatsbosbeheer
J. van Tol Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt
M.J. van Eenennaam ANWB, afd. algemeen ledenbelang
T. Eggink VNO-NCW Midden
M. Elgersma De Heus
J. van Esseveld Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
K. Groenestein / L. van Dijk / M. Logtenberg Nederlandse Melkveehouders Vakbond
J. Groenhuijse Verbond Nederlandse Motorbootsport
H. Heinemeijer Drents Landschap
A.J.H. de Beaufort / R. Holdert Gelders Particulier Grondbezit
G. Krijger HISWA
J. Jaspers Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
H. Kraak LTO Noord
J. Kranenbarg
RAVON
A. van der Linden HSV Ons Genoegen Woudenberg
R. van Loenen Martinet WNF
A. de Meijer
Geldersche natuur- en milieufederatie
M. Maassen Recron
A. Michielsen LTO Noord
I. Bardoel Plattelands Jongeren Gelderland
J. Nieboer Stichting IJssellandschap
F. Oomen Koninklijke Schuttevaer
R. Oostermeijer VNO-NCW Midden
E. Piek Sportvisserij Oost-Nederland
J. Quak Sportvisserij Nederland
R. Rijs Het Flevolandschap
W. Seine, Willem Natuur en Milieu Overijssel
G. Visser / J. Starkenburg
Stichting IJssellandschap
U. Vegter Drents Landschap
secretariaat Drents Particulier Grondbezit
secretariaat Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen
G. Veuger Koninklijke Schuttevaer
H.J. Weegenaar IVN Drenthe
S. Habing Agrarisch Jongeren Kontakt, afd Drenthe
W. Wolfkamp Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders
M. Zevenbergen Natuur en Milieu Utrecht
P. Zoon Stuurgroep IJssel
secretariaat Utrechts Landschap
secretariaat Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied
M. Tonkes Provincie Overijssel

Kernteam Rijn-Oost

Naam Organisatie
Rolf Koops Voorzitter RAO / secretaris RBO Rijn-Oost
Geert Groenewold Trekker Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)
Jan-Arie van Berkum Trekker Waterkwaliteit / KRW
Gerard Hoogerkamp Gemeenten
Marcel Tonkes / Rinke van Veen Provincies
Marco Tijnagel Rijkswaterstaat
Peter Wondergem DGRW/CSN