Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over de Kaderrichtlijn Water/stroomgebiedbeheerplannen

Per 22 maart 2022 gelden geactualiseerde stroomgebiedbeheerplannen (sgbp's). De sgbp’s zijn een wettelijke bijlage bij het Nationaal Waterprogramma 2022-2027.

De KRW schrijft voor dat stroomgebiedbeheerplannen worden opgesteld met de beschrijving van de watersystemen, doelen en maatregelen.