Doelen, maatregelen en kosten grondwaterlichamen

In de Nota 2006 staan de onderbouwing en afstemming van doelen, maatregelen en kosten centraal om in 2015 de goede toestand van de grondwaterlichamen te realiseren. Dit dient op hoofdlijnen te gebeuren op basis van informatie vanuit de regio’s. De fine tuning van deze maatregelen en kosten is voorzien voor de decembernota 2007.
In dit rapport wordt een overzicht gemaakt van de huidige situatie, de doelen, de maatregelen en de kosten voor het grondwaterbeheer volgens de KRW. Dit overzicht wordt vergeleken met het huidige beleid. Door verschillende beleidsvarianten uit te werken ontstaat inzicht in de bandbreedte van de kosten. Dit vormt de input voor het uitwerken van een voorkeursscenario. Het overzicht wordt gemaakt per grondwaterlichaam; kleine grondwaterlichamen kunnen worden geclusterd. Het projectgebied strekt zich uit tot de deelstroomgebieden van Rijn-Noord, Rijn-Oost en Nedereems.

  • Download het rapport hieronder met bijlagen en figuren en de vergezellende oplegnotitie.