Vraag en antwoord ecologische doelen

Document met vragen en antwoorden over het bepalen van ecologische doelen voor de kRW - opgesteld door werkgroep doelafleiding Rijn-West.

Versie september 2017