Werken aan schoon water 2009-2015

Werken aan Schoon Water 2009-2015 geeft een overzicht van de genomen maatregelen, de waterkwaliteit, ervaringen en leerpunten en de opgave voor de volgende periode. Publicatie juni 2016.