Presentaties Klankbordgroep 2016

Sheets van twee presentaties gehouden op de Klankbordgroep Rijn-Oost mei 2016:

• Internationaal deel Stroomgebiedbeheerplan Rijn

• Belasting en emissies stikstof (N) en fosfor (P) oppervlaktewater