Presentaties EU-subsidies 26 novemeber 2015

Presentaties over EU-subsidiemogelijkheden op gezamenlijk RAO-atelier Rijn-West en Rijn-Oost op 26 november 2015. Aan de orde komen onder meer POP, Horizon 2020, Life+, Interreg.