Regionale knelpuntenanalyse zoetwater

Deze rapportage bevat de inbreng van Regio Oost voor het deelprogramma Zoetwater. Het betreft de tweede rapportage. De eerste dateert van maart 2011, toen ging het om een eerste formulering van knelpunten. Nu gaat het om een aanscherping van deze knelpunten en een reflectie op mogelijke strategieën en maatregelen.