Organisatie inspraak

Waterplannen ter inzage bij waterbeheerders

Een groot aantal organisaties heeft de ontwerpplannen in concept of definitieve vorm op dit moment “ter inzage” op het Internet. Deze waterplannen zijn niet eenvoudig te vinden. Als hulp hebben we de site van de organisatie én de vindroute vermeld in de tabel.

De gedrukte versies voor de ter inzage legging per 22 december zijn uiterlijk in de week van 15 tot en met 19 december gereed. Zij worden in die week verzonden. De provincie Zuid-Holland wijkt hier van af; zij houden 5 januari aan als datum van de start van de inspraak.

Waterschap Roer en Overmaas

Waterschap Peel en Maasvallei 

Waterschap Aa en Maas

Waterschap De Dommel

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Hollandse Delta

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Zuid-Holland

Rijkswaterstaat

Ministerie Verkeer en Waterstaat

Vlaanderen

Hoorzittingen

Inspraakavond in Roermond

Op 20 januari wordt in het Theaterhotel de Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16 in Roermond een inspraakavond georganiseerd, waarbij het Nationaal Waterplan, het stroomgebiedbeheerplan Maas en het Beheerplan Rijkswateren worden toegelicht. Op de laatste twee plannen kan ook worden ingesproken. De inspraakavond begint om 18.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst is informerend van aard. Het tweede deel van de avond is het officiële inspraakgedeelte, waarbij de aanwezigen kunnen inspreken op het stroomgebiedbeheerplan Maas en het Beheerplan Rijkswateren. Alles wat in dat gedeelte wordt gezegd, wordt schriftelijk vastgelegd en meegenomen in het verdere proces.

De provincie Limburg en de Limburgse waterschappen hebben besloten bij het informerende gedeelte aan te sluiten. Verder wordt een informatiemarkt ingericht waar belangstellenden hun licht kunnen opsteken over Kaderrichtlijn Water en de voorliggende waterplannen.

Regiobijeenkomsten in westelijk Brabant

In de regio Brabant-West worden drie regiobijeenkomsten gehouden:

  • dinsdag 3 februari 2009 in het regiokantoor West van het waterschap, De Wijper 2, 4726 TG in Heerle
  • woensdag 4 februari 2009 in het regiokantoor Midden, Chaamseweg 18, 4851 RK in Ulvenhout
  • donderdag 5 februari 2009 in het regiokantoor Oost, Hoofdstraat 49, 5109 AB in ’s Gravenmoer.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Een routebeschrijving naar de drie regiokantoren vindt u op www.brabantsedelta.nl. Klik op 'Contact'. Voor vragen kunt u bellen naar: 076 564 10 00.

Informatievergadering Vlaanderen

Op 16 maart 2009 wordt een informatievergadering gehouden over het grensoverschrijdende stroomgebiedbeheerplan Maas (deel A) in het Cultureel Centrum, Koninginnelaan 42 in Maasmechelen. Aanvang 14.00 uur.

Kennisgeving in landelijke bladen

De kennisgeving van de inspraak op de landelijke plannen worden in een aantal landelijke kranten geplaatst:

  • 16 december De Binnenvaartkrant
  • 17 december De scheepvaartkrant
  • 19 december Staatscourant, De Telegraaf, De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Nederlands-Reformatorisch Dagblad en Agrarisch Dagblad
  • 20 december Weekblad Schuttevaer.

Plannen ook via inspraakpunt.nl

Vanaf 22 december zijn de rijksplannen: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW), Stroomgebiedbeheerplan Maas (SGBP-Maas) en het Nationaal Waterplan (NWP) ook digitaal beschikbaar via het V&W inspreekpunt: www.inspraakpunt.nl