Draaiboek inspraak KRW Maas

Het RBOM heeft op 20 november het voorliggende draaiboek inspraak KRW-Maas vastgesteld. Het draaiboek geeft concreet aan wie wat doet rondom inspraak en op welk moment.

Inhoud


1. Inleiding en kader
2. overzicht van relevante data per fase (inspraakvoorbereiding, uitvoering en –afhandeling)
3. organisatie (-schema)
4. nadere uitwerking van relevante activiteiten
5. contactpersonen inspraak Maas
6. stroomschema afhandeling zienswijze

Bijlagen:
- uitgewerkte planningstabel 2009 (los bijgevoegd)
- lijst van gemeenten die een eigen plan of besluit ter inzage leggen