Proces en organisatie

Met proces en organisatie bedoelen we documenten over de vormgeving (organisatie en planning) van het implementatieproces KRW, zoals de werkprogramma's KRW/WB 21, LBOW en LBOR stukken, overzicht van bevoegde gezagen, etc.