Achtergronddocumenten - onderzoeken

Met achtergronddocumenten bedoelen we inhoudelijke informatie, zoals onderzoeken en beschrijvingen van modellen, die als achtergrond gebruikt wordt bij de implementatie van de KRW (vaststellen doelen en maatregelen, statustoekenning, vormgeving participatieproces).