Mijlpalen

Met mijlpalen bedoelen we producten waarvan de oplevering formeel is afgesproken, zoals RBO nota's, decembernota's, SGBP's, nota van antwoord op inspraak, art. 5 rapportage.